+90 (312) 441 93 93 | selcukpalaoglu@gmail.com | English

Omurilik Ekim - İnklüzyon Tümörleri

Omurilik ekim – inklüzyon tümörleri seyrek görülen omurilik tümörleridir. Bu tümörler embriyoner yaşam kalıntısıdır. Lipom, epidermoid tümör, dermoid tümör ve teratom olmak üzere farklı tipleri vardır. İyi huylu tümörledir. Büyüyerek omurilik basısına neden olurlar. Cerrahi tedavi ile çıkartılmaları gerekir.

OMURİLİK EPİDERMOİD TÜMÖRLERİ

Seyrek görülen omurilik tümörleridir. Epidermoid tümörler tüm omurilik kanal tümörlerinin çok seyrek görülen bir bölümünü oluşturmaktadır. Her bölgede görülmelerine karşın en sık sırt omurilik bölgesinde bulunurlar. Bu tümörler doğumsal (embriyonal gelişimin 3. ve 5. haftasında nöral tüp kapanması sırasında ektodermal hücrelerin hatalı yerleşimi sonucu) veya sonradan (lomber ponksiyonlar belden iğne yapılması sonucu) oluşabilirler. Doğumsal olgularda dermal sinüs traktı gibi deri defektleri görülebilir. Manyetik Rezonans Görüntülemede epidermoid kistler iyi sınırlı çevresel ödeme neden olmayan kitle şeklinde görülürler. T1 ağırlıklı incelemelerde epidermoid tümörler BOS ile aynı intensitede (hipointens), T2 ağırlıklı görüntülemelerde BOS ile aynı intensitede (hiperintens) görülürler. Ameliyatta genellikle tümör dokusu kolaylıkla çıkartılabilir. Epidermoid tümörler ise düzgün veya lobüle yüzeyli kapsüllü lezyonlardır. Ameliyatta inci beyazı görüntüleri vardır. İyi huylu tümör olmasına karşın kalıntı tümör dokusu nedeni ile tekrar büyüme görülebilir. Tümör kapsülü genellikle çevre nöral dokuya sıkı yapışıklıklar gösterir. Çıkartılması sinir dokularında hasara yol açabilir.

OMURİLİK DERMOİD TÜMÖRLERİ

Dermoid tümörler düzgün sınırlı yuvarlak kitleler halinde görülürler. Genellikle sarımtırak yoğun bir sıvı ve içerisinde saç da olabilen kistik merkezi vardır. Epidermoid tümörlerden farklı olarak tümör kapsül duvarında kıl follikülleri ve ter bezi kalıntıları görülür. Sarımtırak içerik ise sebase bezler tarafından salgılanan içeriktir. Manyetik Rezonans Görüntülemede dermoid tümörler yoğun kolesterol birikimi ve sabesöz bez sekresyonları içerdiklerinden hiperintens görülür. T2 ağırlıklı dermoid tümörler ise hipointense görünümlüdür. Manyetik Rezonans Görüntülemede homojen veya heterojen sinyal değişikliklerinin nedeni tümör dokusunun içerdiği sıvı, yağ, protein içeriğine bağlıdır. Tümör lokalizasyonuna göre girişim yeri tayin edilmelidir. Benign tümörler olduğundan total rezeksiyon planlanmalıdır. Tümör kapsülü genellikle çevre nöral dokuya sıkı yapışıklıklar gösterir. Bu nedenle kapsül rezeksiyonu bazı olgularda riskli olabilir. Mümkün olduğunca çok tümör dokusu çıkarılmalıdır.

OMURİLİK TERATOMLARI

Spinal intradural teratomlar çok nadir lezyonlar olup, bu tümörler omurga anomalileri ile birlikte görülebilir. Genellikle genç hastalarda görülür ve her iki cinste eşit sıklıkta ortaya çıkar. Omurilik teratomları genellikle boyun, alt sırt ve üst bel bölgesinde yerleşir. Bu tümörler solid ve kistik komponentler içerirler. Ayrıca siyringomiyeli ile birliktelik gösterebilirler. Teratomlar ektodermal, mezodermal ve endodermal yapılar içerirler. İmmatür teratomlar ise her üç germinal tabakadan veya bu germinal tabakaların herhangi birinden kaynaklanan hücrelere sahiptir. Kitlenin tümüyle çıkartılabilme olasılığı çok düşüktür. Manyetik Rezonans Görüntülemede solid ve kistik komponentleri olan mikst sinyal intensitesinde kitleler şeklinde görülürler. Teratomlarda malign hücreler bulunduğunda ve radyosensitif germ hücre yapıları gözlendiğinde, operasyondan sonra olgulara radyoterapi önerilmektedir. Benign teratom olgularında ise radyoterapinin yararı henüz belli değildir.

OMURİLİK LİPOMLARI

Lipomlar yağ hücrelerinden oluşan kitlelerdir. Gerçek tümör değildirler. Gerçek anlamda tümör değildirler. Bozuk embryogenezis sonucu normal hücrelerin üremesi söz konusudur. tek bir hücre tipinden değil, tüm embriyolojik katlardan gelişirler. Omurilik içi-dışı yerleşim gösterebilirler. Lipomyelomeningosel (konus medullaris lipomu), yağlı filum(terminal filum lipomu), intradural spinal lipom( spinal kord lipomu), epidural lipomatozis, spinal anjiolipom olarak türleri vardır. Ancak omurilik lipomu bütünüyle omurilik zarı içi yerleşimli deri ile ilişkisi olmayan yağlı birikimlerdir. Omuriliğin arka yüzünde yerleşme eğilimindedirler. Lipomların %4 ü genel olarak torakalde bulunurlar. Çocuklarda boyun bölgesinde bulunur. Cinsiyet ayrımı gözetmez. Omurilik ile çok sıkı bağlantı nedeni ile tümüyle çıkartılmaları zordur. Bazen ameliyat sırasında omuriliği ayırdetmek zor olabilir. Çoğunlukla tümör içi boşaltılması - internal dekompresyon uygulanır.

 

Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çeşitli çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.